Bekantgörande av författning som ändrar föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25). SJÖFS 2017:23
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25). SJÖFS 2017:23

7000

70 kr (exkl. moms)

Om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg.
Tryckt upplaga: