Bekantgörande av författning som ändrar föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25). SJÖFS 2017:23
  • Offentlig rätt

Bekantgörande av författning som ändrar föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25). SJÖFS 2017:23

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som ändrar föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25). SJÖFS 2017:23

Bekantgörande av författning som ändrar föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25). SJÖFS 2017:23

Om publikationen

Om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.