Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2008:82). SJÖFS 2018:16
  • Offentlig rätt

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2008:82). SJÖFS 2018:16

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2008:82). SJÖFS 2018:16

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling.(SJÖFS 2008:82). SJÖFS 2018:16

Om publikationen

Prenumerera på SJÖFS - se länk längre ned.