Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:30), föreskrift SJÖFS 2017:22
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:30), föreskrift SJÖFS 2017:22

7000

70 kr (exkl. moms)

Om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.
Tryckt upplaga: