.
Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:30), föreskrift SJÖFS 2017:22
  • Offentlig rätt

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:30), föreskrift SJÖFS 2017:22

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:30), föreskrift SJÖFS 2017:22

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:30), föreskrift SJÖFS 2017:22

  • Utgivare: Sjöfartsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 26717-22
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.