Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:12), SJÖFS 2017:21
  • Offentlig rätt

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:12), SJÖFS 2017:21

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:12), SJÖFS 2017:21

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2004:12), SJÖFS 2017:21

Om publikationen

Om kylanläggningar med ammoniak på fartyg.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.