Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 2004:30) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säke
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 2004:30) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säke

7000

70 kr

Ändrar SJÖFS 2004:30
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: