Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2003:17), föreskrifter SJÖFS 2017:20
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, (SJÖFS 2003:17), föreskrifter SJÖFS 2017:20

7000

70 kr (exkl. moms)

Om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg.
Tryckt upplaga: