Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik, ändrade föreskrifter, SJÖFS 2014:21
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik, ändrade föreskrifter, SJÖFS 2014:21

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2002:17.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: