Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 1997:27 om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter, SJÖFS 2014:19
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 1997:27 om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer, ändrade föreskrifter, SJÖFS 2014:19

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändrar SJÖFS 1997:27.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: