Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, Sjöfartsstyrelsens kungörelse (1970:A15). SJÖFS 2017:13
  • Offentlig rätt

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, Sjöfartsstyrelsens kungörelse (1970:A15). SJÖFS 2017:13

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, Sjöfartsstyrelsens kungörelse (1970:A15). SJÖFS 2017:13

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, Sjöfartsstyrelsens kungörelse (1970:A15). SJÖFS 2017:13

Om publikationen

Om dricksvatten på fartyg.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.