Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, Sjöfartsstyrelsens kungörelse (1963:A10). SJÖFS 2017:11
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, Sjöfartsstyrelsens kungörelse (1963:A10). SJÖFS 2017:11

7000

70 kr (exkl. moms)

Angående installation av gasolförbrukande apparater ombord på fartyg.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.