Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (SJÖFS 1992:6). SJÖFS 2017:14
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (SJÖFS 1992:6). SJÖFS 2017:14

7000

70 kr (exkl. moms)

Om besättningens bostäder på fartyg m.m.
Tryckt upplaga: