Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (1970:A4). SJÖFS 2017:12
  • Offentlig rätt

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (1970:A4). SJÖFS 2017:12

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (1970:A4). SJÖFS 2017:12

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (1970:A4). SJÖFS 2017:12

Om publikationen

Om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.