Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (1970:A4). SJÖFS 2017:12
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, kungörelse (1970:A4). SJÖFS 2017:12

7000

70 kr

Om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg.
Produktdetaljer: