Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (1970:A4)  om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, SJÖFS 2014:12
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, SJÖFS 2014:12

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver Sjöfartsverkets kungörelse (1970:A4).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Sjöfartsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SJÖFS 2014:12
  • ISBN/Best.nr: 26714-12
  • Ämnen: Arbetsliv, Trafik & Transporter