Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, SJÖFS 2014:12
 • Arbetsliv
 • Trafik & Transporter

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, SJÖFS 2014:12

7000

70 kr (exkl. moms)

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, SJÖFS 2014:12

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, SJÖFS 2014:12

 • Utgivare: Sjöfartsverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 1
 • Utgiven: 2015
 • Serie: SJÖFS 2014:12
 • ISBN/Best.nr: 26714-12
 • Ämnen: Arbetsliv, Trafik & Transporter

Om publikationen

Upphäver Sjöfartsverkets kungörelse (1970:A4).
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.