Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, SJÖFS 2014:12
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling, ändrade föreskrifter (1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg, SJÖFS 2014:12

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver Sjöfartsverkets kungörelse (1970:A4).
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.