Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:82) föreskrifter SJÖFS 2017:17
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:82) föreskrifter SJÖFS 2017:17

7000

70 kr (exkl. moms)

Om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem.
Tryckt upplaga: