Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:21) föreskrifter SJÖFS 2017:18
Sjöfartsverket

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:21) föreskrifter SJÖFS 2017:18

7000

70 kr (exkl. moms)

Om sjukvård och apotek på fartyg.
Tryckt upplaga: