Bekämpningsmedel, ändrade föreskrifter
Kemikalieinspektionen

Bekämpningsmedel, ändrade föreskrifter

6800

68 kr (exkl. moms)

Ändring av KIFS 2008:3. I kraft 4 januari 2012.
Tryckt upplaga: