Bekämpningsmedel, ändrade föreskrifter
  • Energi & Miljö
  • Lantbruk & Livsmedel

Bekämpningsmedel, ändrade föreskrifter

6800

68 kr (exkl. moms)

Bekämpningsmedel, ändrade föreskrifter

Bekämpningsmedel, ändrade föreskrifter

Om boken

Ändring av KIFS 2008:3. I kraft 4 januari 2012.
Prenumerera på KIFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.