.
Bekämpning av organiserad brottslighet

Bekämpning av organiserad brottslighet

23500

235 kr (exkl. moms)

Bekämpning av organiserad brottslighet

Bekämpning av organiserad brottslighet

Om boken

Hur ska operativa spjutspetsar mot organiserad brottslighet organiseras?

Presenterar en utvärdering av de myndighetsgemensamma insatser mot organiserad brottslighet som pågått under 2010 och i viss mån 2011 med förslag till tre möjliga vägar framåt:
  • Väg 1. Mer nationell styrning - regionala problem av nationell betydelse
    Den lokala och regionala brottsligheten viktas och prioriteras av Operativa rådet i ett nationellt perspektiv. Storstädernas problem kommer troligen mer i fokus.
  • Väg 2. Regional styrning - regionala problem av regional betydelse
    Aktionsgrupperna knyts närmare de regionala underrättelsecentren. Operativa rådet avvecklas.
  • Väg 3. Den tredje vägens politik (kostar mer!)
    En kombination av nationella och regionala aktionsgrupper, där de nationellt styrda grupperna i första hand hanterar storstädernas problem.
Teckna stående order på Brå-rapporter.