Bekämpning av organiserad brottslighet
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Bekämpning av organiserad brottslighet

Utvärdering av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet

23500

235 kr (exkl. moms)

Bekämpning av organiserad brottslighet

Bekämpning av organiserad brottslighet

Om publikationen

Hur ska operativa spjutspetsar mot organiserad brottslighet organiseras?

Presenterar en utvärdering av de myndighetsgemensamma insatser mot organiserad brottslighet som pågått under 2010 och i viss mån 2011 med förslag till tre möjliga vägar framåt:
 • Väg 1. Mer nationell styrning - regionala problem av nationell betydelse
  Den lokala och regionala brottsligheten viktas och prioriteras av Operativa rådet i ett nationellt perspektiv. Storstädernas problem kommer troligen mer i fokus.
 • Väg 2. Regional styrning - regionala problem av regional betydelse
  Aktionsgrupperna knyts närmare de regionala underrättelsecentren. Operativa rådet avvecklas.
 • Väg 3. Den tredje vägens politik (kostar mer!)
  En kombination av nationella och regionala aktionsgrupper, där de nationellt styrda grupperna i första hand hanterar storstädernas problem.
Teckna stående order på Brå-rapporter.