Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. SOU 2018:63
Försvarsdepartementet

Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. SOU 2018:63

Betänkande från utredningen Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. (Fö 2017:03)

22000

220 kr (exkl. moms)

En översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen.

Utredningen föreslår att den särskilda reglering som nu gäller för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter upphävs och att nya lagar och förordningar införs. En ny reglering medför att Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt kan bedriva sina verksamheter effektivt och rättssäkert, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten värnas.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 360
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:063
  • ISBN/Best.nr: 978-913824849-2
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Offentlig förvaltning