Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Försvarsdepartementet

Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av regleringen av behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga respektive förordningen1998:1229 om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Utgångspunkten ska vara att Toalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet ska kunna bedrivas effektivt med rationellt datorstöd samtidigt som enskildas rätt till personlig integritet tillgodoses.
Tryckt upplaga: