Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Försvarsdepartementet

Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som gäller för personuppgiftsbehandling inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Syftet med uppdraget är att säkerställa att lagstiftningen är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen.

Utredaren ska bland annat:
  • analysera om rådande lagstiftning är ändamålsenlig för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts verksamheter och om den är tillräcklig i fråga om skyddet för enskildas personliga integritet,
  • särskilt utreda hur personuppgifter behandlas i Försvarets radioanstalt i samband med att myndigheten stödjer andra myndigheter och statligt ägda bolag inom informationssäkerhetsområdet, och
  • lämna de författningsförslag som behövs och är lämpliga.

Tryckt upplaga: