Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Justitiedepartementet

Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

8000

80 kr

En särskild utredare ska utarbeta förslag till en lag om behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och anpassa författningsregleringen på området till nationella bestämmelser och internationella åtaganden.
Produktdetaljer: