Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45

Betänkande från Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)

18000

180 kr (exkl. moms)

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. SOU 2018:45

 • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 109
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:045
 • ISBN/Best.nr: 978-913824815-7
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Förslaget syftar till att, i enlighet med de krav som ställs på behandling av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning, ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap möjlighet att behandla personuppgifter i den utsträckning som myndigheten behöver för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt fullgöra sitt uppdrag. Samtidigt syftar förslaget till att fastställa ett ramverkför personuppgiftsbehandlingen som säkerställer ett tillfredsställande skydd för den personliga integriteten.

I den föreslagna lagen regleras den nya myndighetens behandling av personuppgifter inom ramen för dess kärnuppdrag. Förslaget innehåller bl.a. bestämmelser om för vilka ändamål personuppgiftsbehandling får ske, vilka typer av känsliga personuppgifter som får behandlas och om begränsningar av hur uppgifterna får behandlas.

Särsklid utredare: Ewa Ställdal Eriksson