Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Ds 2016:31
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Ds 2016:31

21200

212 kr (exkl. moms)

Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Ds 2016:31

Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Ds 2016:31

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 225
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Ds 2016:031
  • ISBN/Best.nr: 978-913824491-3
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en permanent myndighetsgemensam arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten vid Försvarsmakten (Must).

Ds:n innehåller en beskrivning och analys av den personuppgiftsbehandling som de tre myndigheterna vidtar inom ramen för NCT-samarbetet.

Nationell centrum för terrorhotbedömning (NCT) har till uppgift att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt. NCT producerar även strategiska analyser av händelser, trender och omvärldsutveckling med koppling till terrorism som berör, eller kan komma att beröra, Sverige och svenska intressen. NCT:s analyser och bedömningar presenteras i olika typer av rapporter.
Köp den tryckta Ds:n för att ta del av komplett innehåll!

Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!