Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet
Justitiedepartementet

Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet

36300

363 kr (exkl. moms)

I syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid polisens behandling av personuppgifter, föreslås en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottmålsbekämpande verksamhet.

Den nya lagen har tagits fram för att komma till rätta med olika problem som finns med den nuvarande regleringen, bl.a. när det gäller möjligheten att behandla personuppgifter för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Vidare skapar den nya lagen förutsättningar för ett bättre samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna genom ändrade bestämmelser om utlämnande av uppgifter.

Produktdetaljer: