Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. SOU 2016:73.
Socialdepartementet

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. SOU 2016:73.

29700

297 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn, eftersom den gruppen i dag blir överkompenserad inom ramen för föräldrapenningen. Detta gäller särskilt föräldrar som kommer till Sverige med något äldre barn. Utredningen föreslår att begränsningen utformas så att den ungefärligen motsvarar den mängd föräldrapenning som en genomsnittlig försäkrad använder efter barnets ettårs- respektive tvåårsdag.Om ett barn blir bosatt här i landet under barnets andra levnadsår ska föräldrapenning därför lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om barnet i stället blir bosatt här i landet efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna.Särskild utredare: Lars Arrhenius
Köp den tryckta utredningen! Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: