Begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel, föreskrifter, HSLF-FS 2017:74
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel, föreskrifter, HSLF-FS 2017:74

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: