Begränsning av mangan i dieselbränslen. Prop. 2014/15:113
Miljö- och energidepartementet

Begränsning av mangan i dieselbränslen. Prop. 2014/15:113

7600

76 kr (exkl. moms)

Här föreslås att drivmedelslagen (2011:319) kompletteras med bestämmelser som begränsar innehållet av metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) i dieselbränslen till högst 2 milligram mangan per liter. Vidare föreslås att hänvisningarna till Svensk Standard uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av SS-EN 14214 och SS 155116.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Produktdetaljer: