Befolkningsstatistik 2003. Del 1-2
Statistiska centralbyrån/SCB

Befolkningsstatistik 2003. Del 1-2

25100

251 kr (exkl. moms)

Statistik över befolkningens storlek och dess förändringar. Födda, döda, inrikes och utrikes flyttningar för hela riket, län, kommuner och storstadsområden, samt folkmängden i landskap och landsting.

Utkommer årligen. Abonnera på Befolkningsstatistik
Produktdetaljer: