Befattningshavare med specialbehörighet för torrlasthantering vid transport av farligt gods i fartyg, ändrade föreskrifter
  • Försvar & Säkerhet
  • Trafik & Transporter

Befattningshavare med specialbehörighet för torrlasthantering vid transport av farligt gods i fartyg, ändrade föreskrifter

6300

63 kr (exkl. moms)

Befattningshavare med specialbehörighet för torrlasthantering vid transport av farligt gods i fartyg, ändrade föreskrifter

Befattningshavare med specialbehörighet för torrlasthantering vid transport av farligt gods i fartyg, ändrade föreskrifter

  • Utgivare: Sjöfartsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2008
  • Serie: SJÖFS 2008:31
  • ISBN/Best.nr: 26708-31
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Trafik & Transporter

Om publikationen

Ändring i SJÖFS 1989:12.

Prenumerera på SJÖFS