Bedrägeri
Norstedts Juridik

Bedrägeri

Introduktion och handledning för brottsutredare

62900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

629 kr (exkl. moms)

Författare:
Mikael Ahola
Antalet bedrägeribrott ökar lavinartat och har stor påverkan på samhället. Det är knappast möjligt för polisen att utreda bort bedrägerierna och det är därför nödvändigt med ett samarbete mellan alla berörda parter. Endast genom samverkan är det möjligt att förebygga bedrägerierna.

Hittills har det inte funnits någon bra sammanställning av frågorna inom bedrägeriområdet. Denna introduktion fyller den luckan och fungerar som en hjälp i vardagen, främst för bedrägeriutredare men även för andra som har ett intresse för hur denna typ av brottslighet ser ut – näringsidkare, försäkringsbolag, myndigheter, intresserad allmänhet och opinionsbildare m.fl.

Bedrägeri ger en övergripande bild av området och innehåller bland annat avsnitt om hur bedrägerier ofta går till, vad som gäller under en brottsutredning och vad polisen kan och får göra. Boken beskriver den straffrättsliga regleringen inom bedrägeriområdet och innehåller även en kortfattad redogörelse för hur myndigheter styrs och vilket uppdrag olika myndigheter och organisationer har.

Bedrägeri innehåller även en diskussion kring de brottsdrabbades situation vid bedrägerier och vilka möjligheter att agera som faktiskt finns. I syfte att lyfta det brottsförebyggande arbetet diskuteras också något om förutsättningarna för detta arbete.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 346
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913901647-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Mikael Ahola
Antalet bedrägeribrott ökar lavinartat och har stor påverkan på samhället. Det är knappast möjligt för polisen att utreda bort bedrägerierna och det är därför nödvändigt med ett samarbete mellan alla berörda parter. Endast genom samverkan är det möjligt att förebygga bedrägerierna.

Hittills har det inte funnits någon bra sammanställning av frågorna inom bedrägeriområdet. Denna introduktion fyller den luckan och fungerar som en hjälp i vardagen, främst för bedrägeriutredare men även för andra som har ett intresse för hur denna typ av brottslighet ser ut – näringsidkare, försäkringsbolag, myndigheter, intresserad allmänhet och opinionsbildare m.fl.

Bedrägeri ger en övergripande bild av området och innehåller bland annat avsnitt om hur bedrägerier ofta går till, vad som gäller under en brottsutredning och vad polisen kan och får göra. Boken beskriver den straffrättsliga regleringen inom bedrägeriområdet och innehåller även en kortfattad redogörelse för hur myndigheter styrs och vilket uppdrag olika myndigheter och organisationer har.

Bedrägeri innehåller även en diskussion kring de brottsdrabbades situation vid bedrägerier och vilka möjligheter att agera som faktiskt finns. I syfte att lyfta det brottsförebyggande arbetet diskuteras också något om förutsättningarna för detta arbete.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning, Övrigt
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Straffrätt
  • Publicerad: 2013-09-26
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901647-2