Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, föreskrifter (M och S)
  • SOSFS 2009:6

Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, föreskrifter (M och S)

6600

66 kr (exkl. moms)

Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, föreskrifter (M och S)

Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, föreskrifter (M och S)

Om boken

Prenumerera på SOSFS