Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, föreskrifter (M och S)
Socialdepartementet

Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, föreskrifter (M och S)

6600

66 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: