Bedömning och betygssättning, upphävda allmänna råd
Skolverket

Bedömning och betygssättning, upphävda allmänna råd

5500

55 kr (exkl. moms)

Upphäver SKOLFS 2001:15.

Ingår i häfte SKOLFS 2006:13–17, 24 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: