Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. SOU 2019:17
Näringsdepartementet

Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. SOU 2019:17

22500

225 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer i april.
Se längre ned för länk till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.