Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
Utbildningsdepartementet

Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna. Utredaren ska arbeta i dialog med de som medverkar i den nationella samlingen för läraryrket.