Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: