Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg . Prop. 2015/16:12
Justitiedepartementet

Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg . Prop. 2015/16:12

23000

230 kr (exkl. moms)

Vanliga sätt att finansiera flygplan och helikoptrar är leasing och lån hos banker och andra kreditinstitut. I syfte att minska riskerna vid denna typ av finansiering har det antagits en konvention om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (Kapstadskonventionen) och ett tillhörande protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet).
Produktdetaljer: