Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås
Utbildningsdepartementet

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska bland annat kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Utredaren ska bland annat:
  • kartlägga och analysera brister i stödarbetet samt föreslå hur arbetet kan förbättras,
  • analysera hur elevhälsoarbetet kan utvecklas och föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll,
  • analysera om beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs ska kunna överklagas, och
  • vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.

Tryckt upplaga: