Bättre möjligheter att motverka diskriminering
Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre möjligheter att motverka diskriminering

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter.
Tryckt upplaga: