Bättre möjlighet till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad
Utbildningsdepartementet

Bättre möjlighet till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå hur skolhuvudmän för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges ökade möjligheter att dels ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra undervisning, dels i vissa fall använda undervisningsformer som medger ett mer flexibelt sätt att erbjuda utbildning. Syftet är att öka möjligheterna för skolhuvudmän att erbjuda den undervisning som elever har behov av och att ge alla elever en likvärdig tillgång till utbildning.
Produktdetaljer: