.
Bättre insatser vid missbruk och beroende. SOU 2011:35
 • Hälsa och sjukvård
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Bättre insatser vid missbruk och beroende. SOU 2011:35

Individen, kunskapen och ansvaret. Slutbetänkande från Missbruksutredningen (2 volymer)

52200

522 kr (exkl. moms)

Bättre insatser vid missbruk och beroende. SOU 2011:35

Bättre insatser vid missbruk och beroende. SOU 2011:35

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 995
 • Utgiven: 2011
 • ISBN/Best.nr: 978-913823571-3
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Bruk kan bli missbruk om ingenting görs! Och det kostar att låta bli!

Presenterar ett 70-tal förslag inom åtta reformområden när det gäller beroende eller missbruk av alkohol och droger. Förslagen berör direkt en halv miljon personer som är beroende och en miljon som ligger i riskzonen.
Några exempel:
 • Tidiga insatser för att förhindra att riskbruk utvecklas till missbruk och beroende. Husläkarna får t.ex. i uppgift att fråga patienterna om alkohol- och drogvanor
 • Vårdgaranti för personer med missbruk eller beroende
 • Nya behandlingsverksamheter för barn och ungdomar
 • Spridning av kunskaper om t.ex. läkemedelsbehandling och sprututbyte
 • Auktorisering av utförare av behandling
 • Bättre stöd till boende och sysselsättning
 • Förändring av polisens och kriminalvårdens roll vid missbruk enligt bl.a. LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer)
Flera av förslagen är förenade med förslag till ny eller förändrad lagstiftning, t.ex. en ny lag om missbruks- och beroendevård och en förändrad tvångsvårdslagstiftning. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) upphävs och integreras i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!