Basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483), föreskrifter
Skatteverket

Basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483), föreskrifter

6300

63 kr (exkl. moms)

Produktdetaljer: