Basränta enligt 19 kap 3 § skattebetalningslagen (1997:483), föreskrifter
Skatteverket

Basränta enligt 19 kap 3 § skattebetalningslagen (1997:483), föreskrifter

6000

60 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: