.
Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57
 • Offentlig rätt
 • Språk och kultur
 • Skola och utbildning

Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57

Betänkande från Läsdelegationen (Ku 2016:03)

22000

220 kr (exkl. moms)

Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57

Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 294
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824835-5
 • Ämnen: Offentlig rätt, Språk och kultur, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Syftet med Läsdelegationens uppdrag har varit att bidra till att ge alla barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Prioriterad målgrupp för arbetet har varit barn och unga mellan 0–18 år. I uppdraget har det ingått att kartlägga och följa utvecklingen inom det läsfrämjande området.

Det finns många exempel på framgångsrika insatser på läsningens område i och utanför skolan. Utredningen har dock identifierat ett antal områden med ytterligare utvecklingspotential, av särskild vikt för barns och ungas läsning. Det är inom dessa områden som man har valt att lämna sina förslag respektive bedömningar.

Några av avsnitten handlar om:
 • Små barns språkutveckling; Litteratur i förskolan, Samverkan kring små barns språkutveckling m.fl.
 • Läsning i skolan; Läslyftet ska revideras utifrån aktuell forskning och verksamhetens behov
 • Skolbibliotek och läsning
 • Läsande förebilder; Föräldrar som läsande förebilder m.fl.
 • Framtidsfrågor

Särskild utredare: Katti Hoflin