.
Barnrättsperspektivet i asylprocessen
 • Offentlig rätt
 • Medborgarskap och utlänningslagstiftning

Barnrättsperspektivet i asylprocessen

Håkan Sandesjö
0
Barnrättsperspektivet i asylprocessen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2022
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Medborgarskap och utlänningslagstiftning
 • Författare: Håkan Sandesjö

Om boken

Vilka rättigheter har ett asylsökande barn under asylprocessen och i samband med mottagandet och vistelsen i Sverige?

Hur ska dessa rättigheter synliggöras och tillvaratas? Utgångspunkten för den här rättshandboken är de rättigheter som följer av Barnkonventionen, andra internationella rättsakter och svensk lagstiftning. De rättsfrågor som kan aktualiseras under asylprocessen finns redovisade under olika rubriker, till exempel skyddsgrunder, familjens enhet, humanitära skäl, familjeåterförening, god man, asylutredningen och beslutsmotivering. För mottagandeprocessen finns rubrikerna rätt till bistånd, rätt till hälso- och sjukvård samt rätt till skola och utbildning. I denna upplaga har lagstiftningen uppdaterats och mer fokus lagts på Barnkonventionens artiklar, särskilt de som kan ha betydelse för asylsökande barn.

Barnrättsperspektivet i asylprocessen är avsedd att vara till stöd för dem som på olika sätt företräder barn i asyl- och mottagandeprocessen – ombud, offentligt biträde, god man m.fl. – men också de beslutsfattare och andra tjänstemän som kommer i kontakt med barnen i sin
yrkesverksamhet. Verket kan också vara en informationskälla om Barnkonventionen och regelverket på migrationsrättens område för dem som på annat sätt engagerar sig för asylsökande barn eller som av annan anledning vill veta mer – organisationer, enskilda, förtroendevalda, journalister, studerande m.fl.