.
Barnrättsperspektivet i asylprocessen
 • Offentlig rätt
 • Medborgarskap och utlänningslagstiftning

Barnrättsperspektivet i asylprocessen

50700

507 kr (exkl. moms)

Barnrättsperspektivet i asylprocessen

Barnrättsperspektivet i asylprocessen

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 230
 • Utgiven: 2013
 • ISBN: 9789139113034
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Medborgarskap och utlänningslagstiftning
 • Författare: Håkan Sandesjö

Om boken

Vilka rättigheter har ett asylsökande barn under asylprocessen? Hur ska dessa rättigheter synliggöras och tillvaratas? Utgångspunkten för den här rättshandboken är de rättigheter som följer av Barnkonventionen. De rättsfrågor som kan aktualiseras under asylprocessen finns redovisade under olika rubriker, till exempel skyddsgrunder, familjens enhet, humanitära skäl, offentligt biträde, människohandel, förvar och återvändande. För mottagandeprocessen finns rubrikerna rätt till bistånd, rätt till hälso- och sjukvård samt rätt till skola och utbildning. Här finns även samlat nationella och internationella rättsregler, samt auktoritativa uttalanden från lagförarbeten, internationella organ och doktrin. Barnrättsperspektiv i asylprocessen vänder sig i första hand till dem som företräder ett asylsökande barn – ombud, offentligt biträde, god man m.fl. – och till beslutsfattare och andra tjänstemän som kommer i kontakt med barnen. Boken kan också vara en informationskälla om regelverket för dem som på annat sätt engagerar sig för asylsökande barn – organisationer, enskilda, politiker, journalister m.fl.