Barnrätt
Norstedts Juridik

Barnrätt

En antologi

43500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

435 kr (exkl. moms)

I denna barnrättsantologi presenterar och diskuterar forskare och praktiskt verksamma en rad olika barnrättsliga spörsmål som tillsammans avspeglar barnrättens bredd och tvärvetenskapliga karaktär.


Ämnen som behandlas är exempelvis
 • barns rätt till kultur
 • vårdnadstvister
 • barns delaktighet
 • skolplikt
 • barns rätt till skydd från utsatthet.


  Ansvariga för antologin är medlemmar av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten Stockholms universitet, en tvärvetenskaplig plattform för forskare med barnrättslig inriktning.

  Förutom att visa barnrättens bredd är syftet att ge läsaren fördjupad kunskap om barnrättsliga frågor och därmed också inspireras att verka för barns rättigheter.
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 470
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 978-913901781-3

  Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

  I denna barnrättsantologi presenterar och diskuterar forskare och praktiskt verksamma en rad olika barnrättsliga spörsmål som tillsammans avspeglar barnrättens bredd och tvärvetenskapliga karaktär.


  Ämnen som behandlas är exempelvis
 • barns rätt till kultur
 • vårdnadstvister
 • barns delaktighet
 • skolplikt
 • barns rätt till skydd från utsatthet.


  Ansvariga för antologin är medlemmar av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten Stockholms universitet, en tvärvetenskaplig plattform för forskare med barnrättslig inriktning.

  Förutom att visa barnrättens bredd är syftet att ge läsaren fördjupad kunskap om barnrättsliga frågor och därmed också inspireras att verka för barns rättigheter.
 • Målgrupp
  Studerande, Juridiska, Offentlig förvaltning, Övrigt
  Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Familjerätt
  • Publicerad: 2014-05-12
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901781-3