.
Barnrätt
  • Familjerätt
  • Socialrätt

Barnrätt

Ann-Christin Cederborg, Wiweka Warnling Conradson

En antologi

Produkt-id: 8588735119703
ID: 2282ECA4F8AA8C0B85257F4500487CA4

485 kr (exkl. moms)

Barnrätt

Barnrätt

Lagerstatus: Print on Demand - Trycks vid beställning

Om boken

I denna barnrättsantologi presenterar och diskuterar forskare och praktiskt verksamma en rad olika barnrättsliga spörsmål som tillsammans avspeglar barnrättens bredd och tvärvetenskapliga karaktär.
Ämnen som behandlas är exempelvis

  • barns rätt till kultur
  • vårdnadstvister
  • barns delaktighet
  • skolplikt
  • barns rätt till skydd från utsatthet.

Ansvariga för antologin är medlemmar av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten Stockholms universitet, en tvärvetenskaplig plattform för forskare med barnrättslig inriktning.

Förutom att visa barnrättens bredd är syftet att ge läsaren fördjupad kunskap om barnrättsliga frågor och därmed också inspireras att verka för barns rättigheter.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139017813.png", "type"=>"print", "product_id"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500487CA4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500487CA4", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500487C401", "subject_areas"=>["Familjerätt", "Socialrätt"], "subjects"=>["Familjerätt", "Socialrätt"], "subtitle"=>"En antologi", "datechanged"=>"2023-10-02", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0566", "id"=>"30DAAB2EE035DDE9C1257BD40044A7CE", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ann-Christin", "lastname"=>"Cederborg"}, {"contact_id"=>"0493", "id"=>"25FE9121B5714C43C1257551005992E2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Wiweka", "lastname"=>"Warnling Conradson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"true", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"24", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"338", "size"=>"470", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2014", "show_stock"=>"Yes", "publicerat_datum"=>"2014-05-14", "publicerat_timestamp"=>1400025600}