Barnomsorgoch skola 2000. Del 2. Kostnader
Skolverket

Barnomsorgoch skola 2000. Del 2. Kostnader

7500

75 kr

Redovisar kostnader under 1999 för verksamhetsformer inom barnomsorg och skola. Totala kostnader per barn/elev för t.ex. personal, undervisning, lokaler, läromedel/utrustning/skolbibliotek, elevvård, skolmåltider, skolskjutsar m.m. redovisas för varje huvudman, dvs kommun och landsting, för grupper av fristående skolor samt för sameskolan och specialskolorna.

Produktdetaljer: