Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Prop. 2017/18:19
Socialdepartementet

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Prop. 2017/18:19

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår bland annat att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet ändras så att den överensstämmer med socialtjänstlagen. Vidare föreslås att Barnombudsmannen ges möjlighet att till Inspektionen för vård och omsorg lämna uppgifter som kan vara av betydelse för dess tillsyn. Syftet är att stärka barnets rättigheter, i synnerhet barn och unga som samhället tagit på sig ett särskilt ansvar att skydda.
Produktdetaljer: